Styret for 2024/2025

Styret velges av årsmøtet. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Styret består av 3 representanter fra private hovedmedlemmer og 4 representanter fra interkommunale/ kommunale hovedmedlemmer.

Elisabeth Andersen Helle

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 0047 93 20 08 02

E-post: eah@avfallsor.no

Gunn Spikkeland Hansen

Sekretær

Telefon:

Mobil: 0047 97 12 96 27

E-post: gunn@avfallsor.no

Trine Glomsaker

1.vara

Telefon:

Mobil: 0047 41 57 76 62

E-post: trine.glomsaker@stenarecycling.com

Ildiko Nordensvan

Observatør fra Statsforvalteren i Agder

Telefon: 0047 37 01 75 51

Mobil:

E-post: fmavino@fylkensmannen.no

Bjørn André Aagedal

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 0047 90 68 10 35

E-post: bjorn@erikstemmen.no

Thomas Helle

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 0047 90 59 92 21

E-post: the@returkraft.no

Gunnar Fløystad

Driftsleder

Telefon: 952 91 556

Mobil:

E-post: gunnar@rta.no

Andreas K Jørgensen

Anleggsleder Kristiansand

Telefon: 957 78 759

Mobil:

E-post: andreas.k.jorgensen@franzefoss.no

Hilde Hvoslef

Styreleder

Telefon:

Mobil: 0047 97 55 57 68

E-post: hilde.hvoslef@agderrenovasjon.no

Roger Aas

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 0047 48 04 79 27

E-post: roger.aas@ngn.no