Velkommen til Avfallsforum Sør!

Avfallsforum Sør er en naturlig møteplass for interkommunale renovasjonsselskap, kommuner, private avfallsaktører og andre aktører på avfallsområdet. Les mer om forumet under Vedtekter.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har innspill til aktiviteter eller tema vi kan fokusere på kan du ta kontakt med sekretær Frode Rosland (fr@avfallsor.no, tlf: 970 50 051).

På grunn av koronapandemien er vår planlagte studietur til Nederland og Belgia og Avfallskonferansen 2020 avlyst!

Avfallsforum Sør planlegger å gjennomføre 2-3 webinarer samt årsmøte i løpet av første halvdel av 2021. Mer informasjon kommer.