Velkommen til Avfallsforum Sør!

Avfallsforum Sør er en naturlig møteplass for interkommunale renovasjonsselskap, kommuner, private avfallsaktører og andre aktører på avfallsområdet. Les mer om forumet under Vedtekter.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har innspill til aktiviteter eller tema vi kan fokusere på kan du ta kontakt med sekretær Gunn Spikkeland Hansen (gunn@avfallsor.no, tlf: 971 29 627).