Hovedmedlemmer

 • Agder Renovasjon IKS                      
 • Agder Renovasjon Næring AS            Illustrasjon av mann med fiskeslips
 • Agder Veitransport AS
 • Asplan Viak AS
 • Avfall Sør AS
 • COWI AS
 • Franzefoss Gjenvinning Sør AS
 • Gjenvinning Sør Vest AS
 • Green Cleen Norge
 • Grimstad kommune
 • Hansen Renovasjon
 • Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR)
 • Høst – verdien i avfall AS og Grønn Vekst AS
 • Interkommunalt Renovasjonsselskap IRS (Erikstemmen Flekkefjord)
 • Lillesand og Birkenes interkommunale renovasjonsselskap (LiBiR)
 • Lindum Sør
 • MAREN AS
 • Multiconsult AS
 • Netland & Sønner
 • Norsk Gjenvinning AS avd. Kristiansand
 • Norva24 Sørmiljø
 • Peter Løvaas Transport AS
 • Renor AS
 • Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal
 • Retura Sør AS
 • Returkraft AS
 • Richard Paslawski
 • Risør og Tvedestrandregionens Renovasjonsselskap (RTA)
 • Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
 • Sirkel Glass AS
 • Sjt-Miljø avd. Sør AS
 • Stena Recycling AS
 • NEG AS