OM OSS

Hva er Avfallsforum Sør?

 

  • er et samarbeidsforum for kommuner, interkommunale renovasjonsselskap, private avfallsaktører, andre aktører på avfallsområdet samt avfallsbesittere.
  • er et forum for utveksling av informasjon og ideer om reduksjon, sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall. arbeide aktivt for å øke kompetansen til medlemmene.
Avfallsforum Sør arrangerer medlemsmøter, seminarer, studiereiser og lignende der flere blir invitert til å delta -også utenfor forumets medlemskrets. Forumet skal også stimulere til felles avfallsløsninger og samarbeid.
Kontakt  forumets sekretær for spørsmål, innmelding eller annet
Gunn Spikkeland Hansen (gunn@avfallsor.no, tlf: 971 29 627)

 

Styret for 2023/24

Styret velges av årsmøtet. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Styret består av 3 representanter fra private hovedmedlemmer og 4 representanter fra interkommunale/ kommunale hovedmedlemmer.