OM OSS

Hva er Avfallsforum Sør?

 

  • er et samarbeidsforum for kommuner, interkommunale renovasjonsselskap, private avfallsaktører, andre aktører på avfallsområdet samt avfallsbesittere.
  • er et forum for utveksling av informasjon og ideer om reduksjon, sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall. arbeide aktivt for å øke kompetansen til medlemmene.
Avfallsforum Sør arrangerer medlemsmøter, seminarer, studiereiser og lignende der flere blir invitert til å delta -også utenfor forumets medlemskrets. Forumet skal også stimulere til felles avfallsløsninger og samarbeid.

 

Diverse referater

Her legges det inn referat fra styremøter og protokoller fra de siste årsmøtene


Gebyroversikt

Kommunale renovasjonsgebyrer i Agder 2019 Hvor mye koster et standard renovasjonsabonnement for husholdninger og hytter i Aust- og Vest-Agder i 2019. Tabeller for Agder Kurver for Agder Rangering ...

Styret for 2019/2020

Styret velges av årsmøtet. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Styret består av 3 representanter fra private hovedmedlemmer og 4 representanter fra interkommunale/ kommunale hovedmedlemmer.