Aktiviteter

Årsmøter

Referat fra årsmøter


Referater

Her finner du referater fra styremøter og protokoller fra de siste årsmøtene


Gebyroversikt

Kommunale renovasjonsgebyr for Agder 2021 Hvor mye koster et standard renovasjonsabonnement for husholdninger og hytter i Agder i 2021? Oversikten finner du ved å klikke her.