MEDLEMMER

Det er åpent for alle interesserte å bli medlemmer av Avfallsforum Sør, også for virksomheter / kommuner utenfor Agder

 

Hovedmedlemmer                                              Illustrasjon av mann som laster dekk på en bil

 • kommuner
 • interkommunale renovasjonssekskap
 • gjenvinningsbedrifter
 • renovatører
 • transportører
 • utstyrsleverandører
 • konsulenter
 • avfallsbesittere og firma med tilknytning til avfallsbransjen.

 

Assosierte medlemmer

 • fylkesmennenes miljøvernavdelinger
 • næringslivsorganisasjoner
 • miljøvernorganisasjoner
 • andre interesserte

Ønsker eller vurderer du å bli medlem? Kontakt forumets sekretær Gunn Spikkeland Hansen (gunn@avfallsor.no, tlf: 971 29 627)

Hovedmedlemmer

Hovedmedlemmer. Se oversikt i link under


Assosierte medlemmer

Assosierte medlemmer. Se oversikten i link under


Kontingentoversikt

Kontingentsatser for hovedmedlemmer og assosierte medlemmer-