MEDLEMMER

Det er åpent for alle interesserte å bli medlemmer av Avfallsforum Sør, også for virksomheter / kommuner utenfor Agder

 

Hovedmedlemmer                                              Illustrasjon av mann som laster dekk på en bil

 • kommuner
 • interkommunale renovasjonssekskap
 • gjenvinningsbedrifter
 • renovatører
 • transportører
 • utstyrsleverandører
 • konsulenter
 • avfallsbesittere og firma med tilknytning til avfallsbransjen.

 

Assosierte medlemmer

 • fylkesmennenes miljøvernavdelinger
 • næringslivsorganisasjoner
 • miljøvernorganisasjoner
 • andre interesserte

Ønsker du å bli medlem i Avfallsforum Sør? Send en e-post til sekretariatet: lars.pedersen@avfallsor.no eller kontakt sekretær på mobil 95 07 36 61.

Hovedmedlemmer

Agder Renovasjon IKS                       Agder Renovasjon Næring AS             Agder Veitransport AS Asplan Viak AS Avfall Sør AS COWI AS Franzefoss Gjenvinning Sør AS Gjenvinning Sør Vest...

Assosierte medlemmer

Agder Miljø AS Dalane Miljøverk IKS ETech Miljø AS Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust-og Vest-Agder Grønt Punkt Norge AS Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS IVAR IKS Magne Gitmark ...

Renovasjonsselskap på Agder - kart

 

Private hovedmedlemmer - kart