MEDLEMMER

Det er åpent for alle interesserte å bli medlemmer av Avfallsforum Sør, også for virksomheter / kommuner utenfor Agder

 

Hovedmedlemmer                                              Illustrasjon av mann som laster dekk på en bil

 • kommuner
 • interkommunale renovasjonssekskap
 • gjenvinningsbedrifter
 • renovatører
 • transportører
 • utstyrsleverandører
 • konsulenter
 • avfallsbesittere og firma med tilknytning til avfallsbransjen.

 

Assosierte medlemmer

 • fylkesmennenes miljøvernavdelinger
 • næringslivsorganisasjoner
 • miljøvernorganisasjoner
 • andre interesserte

Ønsker du å bli medlem i Avfallsforum Sør? Send en e-post til sekretariatet: lars.pedersen@avfallsor.no eller kontakt sekretær på mobil 95 07 36 61.

Hovedmedlemmer

Agder Renovasjon IKS                       Agder Renovasjon Næring AS             Agder Veitransport AS Avfall Sør AS B. Hansen Renovasjon Cowi AS Franzefoss Gjenvinning Sør AS Gjenvinning Sø...

Assosierte medlemmer

Agder Miljø AS Dalane Miljøverk AS ETech Miljø AS Fylkesmannen i Agder Grønt Punkt Norge AS IATA (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS) IVAR IKS Magne Gitmark & Co AS Rekom AS NEG...