Styret for 2021/22

Styret velges av årsmøtet. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Styret består av 3 representanter fra private hovedmedlemmer og 4 representanter fra interkommunale/ kommunale hovedmedlemmer.

Jonny Sveen

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 0047 93 22 28 89

E-post: jonny@maren.no

Frode Rosland

Sekretær

Telefon:

Mobil: 0047 97 05 00 51

E-post: fr@avfallsor.no

Per Kristian Slåen

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 0047 91570855

E-post: per.kristian.slaen@ngn.no

Trine Glomsaker

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 0047 415 77 662

E-post: trine.glomsaker@stenarecycling.com

Ove Haugland

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 0047 918 89 192

E-post: postmaster@har-renovasjon.no

Geir Fone

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 0047 916 94 100

E-post: geir.fone@arnas.no

Ildiko Nordensvan

Observatør fra Fylkesmannen i Agder

Telefon: 0047 37017551

Mobil:

E-post: fmavino@fylkensmannen.no

Elisabeth Andersen Helle

Styreleder

Telefon:

Mobil: 0047 932 00 802

E-post: eah@avfallsor.no

Svend Aage Petersen

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 0047 941 98 524

E-post: Svend.Petersen@smg-iks.no

Hilde Hvoslef

Varamedlem

Telefon:

Mobil: 0047 97555768

E-post: hilde.hvoslef@agderrenovasjon.no