Styret for 2020/21

Styret velges av årsmøtet. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Styret består av 3 representanter fra private hovedmedlemmer og 4 representanter fra interkommunale/ kommunale hovedmedlemmer.

Heidi Bjørkehaugen Nilsen

Styrets leder

Telefon:

Mobil: 41 69 54 32

E-post: hbn@returkraft.no

Jonny Sveen

Nestleder

Telefon:

Mobil: 93 22 28 89

E-post: jonny@maren.no

Frode Rosland

Sekretær

Telefon:

Mobil: 97 05 00 51

E-post: fr@avfallsor.no

Per Kristian Slåen

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 91570855

E-post: per.kristian.slaen@ngn.no

Gina Halsen Hjetland

Styremedlem

Telefon:

Mobil:

E-post: ghh@avfallsor.no

Inge Bergland

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 46906870

E-post: inge.bergland@norva24.no

Trine Glomsaker

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 415 77 662

E-post: trine.glomsaker@stenarecycling.com

Ove Haugland

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 918 89 192

E-post: postmaster@har-renovasjon.no

Geir Fone

Varamedlem

Telefon:

Mobil: 916 94 100

E-post: geir.fone@arnas.no

Ildiko Nordensvan

Observatør fra Fylkesmannen i Agder

Telefon: 37017551

Mobil:

E-post: fmavino@fylkensmannen.no