Styret for 2019/2020

Styret velges av årsmøtet. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Styret består av 3 representanter fra private hovedmedlemmer og 4 representanter fra interkommunale/ kommunale hovedmedlemmer.

Frode Rosland

Sekretær

Telefon:

Mobil: 97 05 00 51

E-post: fr@avfallsor.no

Jonny Sveen

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 93 22 28 89

E-post: jonny@maren.no

Heidi Bjørkehaugen Nilsen

Styrets leder

Telefon:

Mobil: 41 69 54 32

E-post: hbn@returkraft.no

Katrine R. Vindholmen

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 91 79 28 92

E-post: katrine@libir.no

Ragnar Suggelia

Nestleder

Telefon:

Mobil: 95 02 03 10

E-post: ragnar@peter-lovaas.no

Per Kristian Slåen

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 91570855

E-post: per.kristian.slaen@ngn.no

Ildiko Nordensvan

Observatør fra Fylkesmannen i Agder

Telefon: 37017551

Mobil:

E-post: fmavino@fylkensmannen.no

Inge Bergland

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 46906870

E-post: inge.bergland@norva24.no

Gina Halsen Hjetland

Styremedlem

Telefon:

Mobil:

E-post: ghh@avfallsor.no