Studietur til København 2022

Kort oppsummering fra turen

En svært vellykket studietur ble gjennomført med 29 deltagere.  Vi fikk blant annet se gjenvinning av glass i alle ledd fra innsamling, via sortering og gjennom glassverket til nye flasker, inspirerende formidlingssenter for barn og unge og ombruksløsninger både på gjenvinningsstasjon, gjenvinningsanlegg og i et stort nytt boligområde.

Bilder 

Programmet

Mvh styret