Studietur 7-8 Juni 2023

Avfallsforum Sør gjennomførte studietur til Tønsberg i juni 2023, med besøk på Bjorstaddalen, hos Heidelberg Materials Miljø i Brevik, Den magiske fabrikken og Revac i Tønsberg. Med 35 godt fornøyde deltagere😊

Program for turen

Mvh Styret