Avfallskonferansen for Sørlandet 2021

Avfallsforum Sør ønsker våre medlemmer og potensielt nye medlemmer velkommen til Avfallskonferansen for Sørlandet 2021

Datoer: 18 og 19 November 

Sted: Thon Hotell Kristiansand 

Vedlagt følger program, samt påmeldingskjema (Svarfrist 4 November)

Ved spørsmål eller avklaringer ber vi dere ta kontakt med forumets sekretær Frode Rosland (Mail: frode.rosland@avfallsor.no- Telefon: 97 05 00 51)

Velkommen skal dere være!:)

Program Avfallskonferansen 2021

Påmeldingsskjema Avfallskonferansen 2021